onsdag 17 juni 2020

Säkerhetsvarning

En ny enhet har loggats in på
jonte5.jonteinsports@blogger.com
Någon loggade just in på ditt Google-konto på en Apple iPhone-enhet. Du får det här e-postmeddelandet eftersom vi vill förvissa oss om att det var du.
Du får det här e-postmeddelandet så att vi kan göra dig uppmärksam på viktiga ändringar i ditt Google-konto och Googles tjänster.

Inga kommentarer: