onsdag 24 november 2021

Läs mer om våra uppdaterade Användarvillkor

jonte5.jonteinsports@blogger.com

Den 5 januari 2022 gör vi några ändringar i våra Användarvillkor. Ändringarna påverkar inte din användning av Googles tjänster, men de förtydligar vad du kan förvänta dig av Google, och vad vi förväntar oss av dig, när du använder våra tjänster.

Du kan granska de nya villkoren här. Vi tillhandahåller även en sammanfattning av de viktigaste ändringarna. Här är en kortfattad beskrivning av vad uppdateringen innebär för dig:

  • Mer tydlighet i fråga om vad du kan förvänta dig av Google och vad vi förväntar oss av dig: Vi anger fler exempel för att beskriva det ömsesidigt respektfulla uppförandet vi kräver av alla våra användare. Vi ger även mer insyn i hur vi utvecklar, förbättrar och uppdaterar vårt digitala innehåll, tjänster och varor – inklusive mer information om anledningarna till att vi gör ändringar och ändringar som krävs enligt lag, förvarningen du får och din rätt att frånträda ditt avtal med oss.
  • Rättslig garanti: Vi sammanfattar de rättsliga garantier du har enligt konsumentlagarna i EES när du använder vårt digitala innehåll, tjänster och varor.
  • Ångerrätt: Vi tillhandahåller information om din juridiska rättighet som konsument baserad inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) att frånträda villkoren inom 14 dagar från dagen då du godkände dem. Vi har även inkluderat EU:s blankettmall för information om ångerrätt ifall du vill utnyttja den rättigheten.
  • Ytterligare definitioner: Vi har lagt till mer förklarande text för att hjälpa dig att förstå vissa juridiska begrepp som används i våra villkor, inklusive "kommersiell garanti", "brist på överensstämmelse" och "rättslig garanti".
  • Förbättrad läsbarhet: Våra villkor förblir en juridisk text, men vi har gjort vårt bästa för att göra dem lättare att förstå, bland annat genom att ordna om en del ämnen så de blir enklare att hitta.

Om du hanterar ett Google-konto åt någon annan via Family Link bör du prata med personen om dessa ändringar.

Tack för att du använder Google!

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Vi har skickat detta e-postmeddelande för att informera dig om viktiga förändringar i Googles Användarvillkor.

Inga kommentarer: