torsdag 15 juli 2021

Säkerhetsvarning

Lösenordet har ändrats
jonte5.jonteinsports@blogger.com
Lösenordet för Google-kontot jonte5.jonteinsports@blogger.com har ändrats. Om det inte var du som gjorde ändringen bör du återställa kontot.
Du kan även visa säkerhetsaktivitet på
https://myaccount.google.com/notifications
Du får det här e-postmeddelandet så att vi kan göra dig uppmärksam på viktiga ändringar i ditt Google-konto och Googles tjänster.

Ditt Google-konto har återställts

Kontot har återställts
jonte5.jonteinsports@blogger.com

Välkommen tillbaka till ditt konto

Om du tror att du blev utelåst från kontot på grund av ändringar som någon annan gjort bör du granska och skydda kontot.
Du får det här e-postmeddelandet så att vi kan göra dig uppmärksam på viktiga ändringar i ditt Google-konto och Googles tjänster.

Verifieringskod från Google

Verifieringskod från Google

Hej Anders!

Vi har fått en begäran om tillgång till Google-kontot jonte@jis.se via din e-postadress. Här är verifieringskoden från Google:

875046

Om du inte har begärt koden är det möjligt att någon annan har försökt komma åt Google-kontot jonte@jis.se. Vidarebefordra inte koden och ge den inte till någon.

Med vänliga hälsningar,

teamet bakom Google-konton

Det går inte att skicka svar till den här e-postadressen. Om du vill veta mer besöker du hjälpcentret för Google Konton.
© Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

söndag 30 maj 2021

Business Proposal

Premier Oil Plc,
23 Lower Belgrave Street SW1W 0NR,
London.
Attention: Account/Finance manager


Hello, My name is micheal gerald, Account/Finance manager in (Premier Oil PLC).
I have a business proposal that will be beneficial to you and me.
please contact me for more details of the business to you. thanks.

Forward your response to this email:migerad766@gmail.com

Regards
Micheal

tisdag 25 maj 2021

Changes to YouTube’s Terms of Service

 

You're receiving this email because we're updating the YouTube Terms of Service ("Terms") to clarify our terms and provide transparency to our users. The Terms were similarly updated in the United States in November 2020. These changes shouldn't significantly alter your access or use of the YouTube service.

 

A summary of the changes:

  • Facial recognition restrictions: The Terms of Service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission. While this has always included facial recognition information, the new Terms make that explicitly clear.
  • YouTube's right to monetize: YouTube has the right to monetize all content on the platform and ads may appear on videos from channels not in the YouTube Partner Program.
  • Royalty payments and tax withholding: For creators entitled to revenue payments, such payments will be treated as royalties from a U.S. tax perspective and Google will withhold taxes where required by law.
 

Please make sure you read the updates to the Terms carefully. The new Terms will take effect on June 1, 2021 for users outside the U.S. By continuing to use YouTube after this date, you are agreeing to the new Terms. Please note, if you allow your child to use YouTube Kids, then you are agreeing to the new Terms on behalf of your child as well.

 

If you would like more information, visit our Help Center.

 

 
 

You received this mandatory email service announcement to update you about important changes to the YouTube Terms.

 
 
© 2021 Google LLC d/b/a YouTube, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

måndag 24 maj 2021

Ändringar i YouTubes användarvillkor

 

Vi har skickat detta meddelande eftersom vi håller på att uppdatera YouTubes användarvillkor ("Villkor") för att förtydliga våra villkor och ge våra användare mer insyn. Villkoren uppdaterades på liknande sätt i USA i november 2020. De här ändringarna bör inte påtagligt förändra din åtkomst till eller användning av YouTubes tjänst.

 

En översikt över förändringarna:

  • Begränsningar av ansiktsigenkänning: Villkoren anger redan att du inte får samla in någon information som kan identifiera en person utan den personens samtycke. Villkoren har alltid omfattat ansiktsigenkänningsdata, men i de nya villkoren förtydligas detta uttryckligen.
  • YouTubes rätt att generera intäkter: YouTube har rätt att generera intäkter på allt innehåll på plattformen och annonser kan visas i videor från kanaler som inte deltar i YouTubes partnerprogram.
  • Royaltybetalningar och källskatt: För kreatörer som får utbetalningar av intäkter kommer sådana betalningar att behandlas som royaltyer enligt amerikanska skatteregler och Google kommer att dra av skatt där så krävs enligt lag.
 

Se till att du läser de uppdaterade Villkoren noggrant. De nya Villkoren börjar gälla den 1 juni 2021 för användare utanför USA. Genom att fortsätta använda YouTube efter det här datumet godkänner du de nya Villkoren. Obs! Om du tillåter ditt barn att använda YouTube Kids godkänner du även de nya Villkoren för ditt barns räkning.

 

Om du vill ha mer information kan du besöka vårt hjälpcenter.

 

 
 

Vi har skickat detta obligatoriska meddelande om Googles tjänster för att informera dig om viktiga förändringar i YouTubes Villkor.

 
 
© 2021 Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

söndag 16 maj 2021

Säkerhetsvarning

Lösenordet har ändrats
jonte5.jonteinsports@blogger.com
Lösenordet för Google-kontot jonte5.jonteinsports@blogger.com har ändrats. Om det inte var du som gjorde ändringen bör du återställa kontot.
Du kan även visa säkerhetsaktivitet på
https://myaccount.google.com/notifications
Du får det här e-postmeddelandet så att vi kan göra dig uppmärksam på viktiga ändringar i ditt Google-konto och Googles tjänster.